FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Light up my Love
1-1
Ảnh bìa Claire Wang
Biểu tượng
L1-1
Tác giả ani
Ca sĩ moco
Độ dài 2:01
BPM 171
Cấp độ Số nốt
3 222
7 619

Videosửa

Cytus Chapter I - Light Up My Love09:53

Cytus Chapter I - Light Up My Love

Bên lềsửa

  • Đây là bài duy nhất mà BPM ở mức dễ chỉ bằng 2/3 bình thường, BPM thường là ở mức khó.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
1.2(Bản Cũ ) 3 7
4.5 2 6
7.0(Bản Mới) 3 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên