FANDOM


Chương 8
LA-8 L8-1 L8-2 L8-3 L8-4 L8-4a L8-4b L8-5 L8-6 L8-7 L8-8 L8-9 L8-10
Masquerade
8-1
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L8-1
Tác giả M2U
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:19
BPM 128
Cấp độ Số nốt
3 459
9 931

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VIII - Masquerade-0

Cytus Chapter VIII - Masquerade-0

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của M2U trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
4.0 4 8
4.5 3 9