FANDOM


Chương K
LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 LK-10
Music. The Eternity of Us
K-10
Ảnh bìa DD
Biểu tượng
LK-10
Tác giả Mai Aoyagi
Ca sĩ Mai Aoyagi
Độ dài 301
BPM 105.2
Cấp độ Số nốt
2 256
7 457

Videosửa

Cytus Chapter K - Music03:01

Cytus Chapter K - Music. The Eternity of Us

Thông tinsửa

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là "Alternative - một cái kết khác". Ảnh nền cho thấy đây là một đoạn kết mới, Iris và Rosabel vẫn là bạn với nhau.
  • Mở bài này bằng cách hoàn thành bài Where You Are Not.

Bên lềsửa

  • Đây là bài có thời lượng chơi dài nhất trong chương K với thời gian là 3 phút.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 2 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên