FANDOM


Napoleon Venefray
Napoleon
Lồng tiếng Jack Meluzzi
Napoleon là một trong những nhân vật chính trong trò chơi. Ông ấy cũng là chỉ huy của lực lượng Ivonix.

Tiểu sử sửa

Napoleon đã từng là phi công warmech II, chiến đấu bên cạnh Jonathan. Trước khi họ bị tách ra, Jonathan khiến anh hứa sẽ đưa các con (Jake và Diana) đi đến nơi an toàn.

Napoleon sở hữu sức mạnh rất lớn và kỹ năng chiến đấu. Ông có kiến thức đa dạng nhất trong Xada và các loài đột biến khác nhau mà ông có thể đi qua.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên