FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Nocturnal Type
2-5
Ảnh bìa Claire Wang
Biểu tượng
L2-5
Tác giả switchworks
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 160
Cấp độ Số nốt
2 202
7 485

Videosửa

Cytus Chapter II - Nocturnal Type01:58

Cytus Chapter II - Nocturnal Type

Bên lềsửa

  • Bài này được dùng trong phần Hướng Dẫn Cách Chơi của Cytus.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
1.0 ( Bản Cũ ) 3 9
1.2 3 8
4.5 2 8
7.0( Bản Mới ) 2 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên