FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
Oriens
9-1
Ảnh bìa Suihara
Biểu tượng
L9-1
Tác giả Ginkiha
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:02
BPM 185†
Cấp độ Số nốt
6 469
9 782

Videosửa

Cytus Chapter IX - Oriens02:13

Cytus Chapter IX - Oriens

Bên lềsửa

  • Oriens có nghĩa là "Hướng Đông" trong tiếng Latin.
  • Facebook cá nhân của họa sĩ vẽ ảnh bìa, Suihara, cũng đăng 1 số ảnh vẽ thử nghiệm trong quá trình chờ duyệt của Cytus.
    • Suihara cũng là hoạ sĩ vẽ Yaoi.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 6 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên