FANDOM


Chương 3
LA-3 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-9a
Otome
3-5
Ảnh bìa Colaco
Biểu tượng
L3-5
Tác giả SUZUMETUNE
Ca sĩ maya
Độ dài 2:12
BPM 147
Cấp độ Số nốt
5 330
7 491

VideoSửa đổi

Cytus Chapter III - Otome

Cytus Chapter III - Otome

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của SUZUMETUNE trong Cytus.
  • SUZUMETUNE gồm có naotyu và maya, cũng là ca sĩ trong bài Retrospective.
  • Otome trong trong tiếng Nhật có nghĩa là " Con gái ", cũng muốn ám chỉ đến nữ chính trong ảnh nền.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
2.0 5 7