FANDOM


Chương T
LT-1 LT-2 LT-3 LT-4 LT-5 LT-6 LT-7 LT-8 LT-9 LT-10
Penglai Movement
T-1
Ảnh bìa LDT
Biểu tượng
LT-1
Tác giả Video Game Orchestra
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:10
BPM 157.5
Cấp độ Số nốt
3 194
8 530

VideoSửa đổi

Cytus - Chapter Timeline - 6000000 -Penglai movement-

Cytus - Chapter Timeline - 6000000 -Penglai movement-

Bên lềSửa đổi

Imagepenglainewhome
  • Ảnh bìa của bài hát là một địa danh có thực ở Đài Loan: Núi Ngọc Sơn.