FANDOM


Plate Tectonics

Phù hiệusửa

  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi
  • Good boy: Không thùng chứa nào bị phá trong màn chơi
  • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi
  • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh ở cấp độ Khó
  • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

  • Mutaform-1
  • Exovore
  • Razorphile
  • Octocon

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên