FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Precipitation at the Entrance
2-8a
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L2-8a
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:44
BPM 180
Cấp độ Số nốt
6 334
9 560

Videosửa

Cytus Chapter II - Entrance (Precipitation at the Entrance)-005:26

Cytus Chapter II - Entrance (Precipitation at the Entrance)-0

Thông tinsửa

  • Đây là bài hát ẩn. Để chơi bài, rê cái bóng của cánh bên trái vào giữa màn hình chọn bài.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
2.1 7 9
4.5 6 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên