FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Precipitation at the Entrance II
2-8b
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
L2-8b
Tác giả ICE
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 180
Cấp độ Số nốt
7 406
9 623

Videosửa

Cytus - Precipitation at the Entrance II02:05

Cytus - Precipitation at the Entrance II

Ghi chúsửa

  • Đây là bài hát ẩn. Để chơi bài, rê cái bóng của cánh bên phải vào giữa màn hình chọn bài.

Bên lềsửa

  • Bài hát này là phần tiếp theo của Precipitation at the Entrance.
  • Bài này có các nốt rê xếp vào các nốt rê khó nhất trong Cytus.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bảnDễ Khó
2.1 7 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên