FANDOM


Chương 7
LA-7 L7-1 L7-2 L7-3 L7-4 L7-4a L7-4b L7-5 L7-6 L7-7 L7-8 L7-9 L7-10
Rainbow Night Sky Highway
7-6
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L7-6
Tác giả sakuzyo
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:02
BPM 174
Cấp độ Số nốt
5 249
8 555

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VII - Rainbow Night Sky Highway

Cytus Chapter VII - Rainbow Night Sky Highway

Bên lềSửa đổi

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 2 6
4.5 6 9