FANDOM


Chương 10
LA-10 L10-1 L10-1 L10-2 L10-3 L10-4 L10-5 L10-6 L10-7 L10-8 L10-9 L10-10
Red Eyes
10-6
Ảnh bìa Không thông tin
Biểu tượng
L10-6
Tác giả Persona
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:53
BPM 134
Cấp độ Số nốt
2 184
7 450

VideoSửa đổi

Cytus Chapter X - Red Eyes

Cytus Chapter X - Red Eyes

Thông số nốtSửa đổi

  • Nốt chạm
    130 (Dễ) (70.65%), 363 (Khó) (80.67%)
  • Nốt giữ
    45 (Dễ) (24.46%), 56 (Khó) (12.44%)
  • Nốt rê
    9 (Dễ) (4.89%), 31 (Khó) (6.89%)

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
5.0 2 7

Bên lềSửa đổi