FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Requiem
S-9
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-9
Tác giả Eyemedia
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:09
BPM 156
Cấp độ Số nốt
4 476
9 752

Videosửa

Cytus Chapter S - Requiem ( Thundergar Storm of Rage )02:12

Cytus Chapter S - Requiem ( Thundergar Storm of Rage )

Bên lềsửa

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Thundergar : Storm of Rage.
  • Đây là Remix Dies Irea, Khúc Cầu Hồn của Mozart.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 4 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên