FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Revoluxionist
S-5
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-5
Tác giả xi
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:56
BPM 180
Cấp độ Số nốt
5 237
9 663

Videosửa

Cytus Chapter S - Revoluxionist ( Thaddeus Claw of Chaos )02:02

Cytus Chapter S - Revoluxionist ( Thaddeus Claw of Chaos )

Bên lềsửa

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Thaddeus : Claw of Chaos.
  • Đây là bản Remix Revolutionary Étude ( Étude OP 10, Số 12 ) của Chopin.
  • Bài này và Vivere la Vita là nhưng bài có thời lượng chơi ngắn nhất trong chương S.
  • Trong tựa đề bài cũng có luôn tên của nhà soạn nhạc REVOLUxiONIST.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 5 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.