FANDOM


Sakura iro no yume
Tzu-Chieh Wen

Sakura iro no yume
Deemo collection III Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 2 298
Thường 4 490
Khó 6 656
BPM 98


Videosửa

Deemo 203:58

Deemo 2.0 - Tzu-Chieh Wen - Sakura Iro No Yume

Bên lềsửa

Sakura iro no yume
Sakura iro no yumeFC
  • Sau khi hoàn thành cốt truyện, Full Combo/All Charming bài hát này sẽ khiến ảnh bìa thay đổi thành một hình ảnh khác.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên