FANDOM


Kỹ năng Avalon #1
Signum Blade
Signum Blade
Signum Blade icon

Arw RA tiêu tốn: 3.0
Arw Thời gian hồi: 1.0 giây
Arw Loại: Đòn đánh tầm gần

Công hiệu
Chuyển tất cả năng lượng lò phản ứng đang có cho bộ điều khiển động cơ. Đẩy nhanh dây chuyền động học.


Signum Blade (Lưỡi gươm Signum) là kỹ năng #1 của Avalon. Khi kích hoạt kỹ năng này, xung quanh Avalon sẽ bắn ra nhiều tia năng lượng trong phạm vi gần.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên