FANDOM


Chương 3
LA-3 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-9a
Spectrum
3-6
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L3-6
Tác giả SUZUMETUNE
Ca sĩ maya
Độ dài 2:11
BPM 130
Cấp độ Số nốt
4 237
5 377

VideoSửa đổi

Cytus Chatper III - Spectrum

Cytus Chatper III - Spectrum

Bên lềSửa đổi

  • Phần lời nhạc của bài hát có thể thấy được ở trên ảnh nền, nhưng bé vô cùng.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
2.0 4 6
4.5 4 5