FANDOM


Chương M
LA-M LM-1 LM-2 LM-2a LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 LM-10
Stardust Sphere
M-1
Ảnh bìa Ryori
Biểu tượng
LM-1
Tác giả Tsukasa
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:30
BPM 146
Cấp độ Số nốt
6 850
9 1278

VideoSửa đổi

Cytus Chapter M - Stardust Sphere-Tsukasa

Cytus Chapter M - Stardust Sphere-Tsukasa

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài thứ 2 có đoạn xuất hiện cùng 1 lúc 3 nốt (bài đầu tiên là Bloody Purity) và là bài đầu tiên có đoạn 3 nốt rê cùng 1 lúc ở mức khó.
  • Đây là bản remix của những bài Chemical StarTotal Sphere.
    • Ảnh bìa của bài cũng là sự kết hợp của ảnh nền 2 bài trên.