FANDOM


Chương M
LA-M LM-1 LM-2 LM-2a LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 LM-10
Stardust Sphere
M-1
Ảnh bìa Ryori
Biểu tượng
LM-1
Tác giả Tsukasa
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:30
BPM 146
Cấp độ Số nốt
6 850
9 1278

Videosửa

Cytus Chapter M - Stardust Sphere-Tsukasa03:31

Cytus Chapter M - Stardust Sphere-Tsukasa

Bên lềsửa

  • Đây là bài thứ 2 có đoạn xuất hiện cùng 1 lúc 3 nốt (bài đầu tiên là Bloody Purity) và là bài đầu tiên có đoạn 3 nốt rê cùng 1 lúc ở mức khó.
  • Đây là bản remix của những bài Chemical StarTotal Sphere.
    • Ảnh bìa của bài cũng là sự kết hợp của ảnh nền 2 bài trên.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên