FANDOM


Sunset
Alex Vourtsanis

Sunset
Deemo collection III Chế độ Cấp độ Số nốt
Dễ 2 192
Thường 6 642
Khó 8 744
BPM 90


Videosửa

Deemo 202:39

Deemo 2.0 - Alex Vourtsanis - Sunset

Bên lềsửa

  • Đặt ảnh bìa của Sunset kế bên ảnh bìa của I race the dawn sẽ tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh.
  • Ở gần cuối bài (mức độ Thường và Khó), 4 cặp nốt rê sẽ tạo thành hình tròn, và sau đó, mỗi cặp nốt rê sẽ từ từ được thay thế bởi một cặp nốt chạm, tạo thành hình ảnh Mặt Trời "lặn".
Dawn - Sunset

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên