FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Sweetness and Love
4-10
Ảnh bìa Siyouko
Biểu tượng
L4-10
Tác giả 3R2 vs DJ Mashiro
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 178
Cấp độ Số nốt
4 367
8 596

Videosửa

Cytus Chapter IV - Sweetness and Love01:58

Cytus Chapter IV - Sweetness and Love

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của 3R2 trong Cytus.
  • Tên của tác giả cũng được ghi trên phần tai nghe trong ảnh bìa.
    • Còn tên bài thì xuất hiện ở phần đai tai nghe.
  • Con thỏ trong ảnh nền cũng xuất hiện trong bài Fight With Your Devil.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 3 8
4.5 4 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên