FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Sweetness and Love
4-10
Ảnh bìa Siyouko
Biểu tượng
L4-10
Tác giả 3R2 vs DJ Mashiro
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:58
BPM 178
Cấp độ Số nốt
4 367
8 596

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IV - Sweetness and Love

Cytus Chapter IV - Sweetness and Love

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của 3R2 trong Cytus.
  • Tên của tác giả cũng được ghi trên phần tai nghe trong ảnh bìa.
    • Còn tên bài thì xuất hiện ở phần đai tai nghe.
  • Con thỏ trong ảnh nền cũng xuất hiện trong bài Fight With Your Devil.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
3.0 3 8
4.5 4 8