FANDOM


Chương 6
LA-6 L6-1 L6-2 L6-3 L6-4 L6-5 L6-6 L6-7 L6-8 L6-9 L6-10
The Blocks We Loved
6-10
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L6-10
Tác giả Killerblood
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:44
BPM 134
Cấp độ Số nốt
2 220
9 454

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VI - The BLocks We Loved

Cytus Chapter VI - The BLocks We Loved

Bên lềSửa đổi

  • Trong tất cả những bài mức 9, đây là bài có tổng số nốt ít nhất.
  • Đây là bài có thời lượng chơi ngắn nhất trong chương 6.
  • Đây là Remix của bản nhạc nền trò chơi huyền thoại, Tetris (Xếp hình).
  • Đây là bài mà cả mức dễ và khó không có nốt rê.
    • Một bài mức 9 khác cũng không có nốt rê là Q
NES Tetris Box Front

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên BảnDễKhó
3.0 3 9
4.5 2 9