FANDOM


The Doctor

Phù hiệusửa

  • Trap Maker: Không bị nhận thiệt hại từ một cái bẫy trong màn chơi ở cấp độ Khó
  • Good Boy: Không thùng chứa nào bị phá trong màn chơi
  • Sniper: Chỉ giết kẻ thù bằng súng trong màn chơi
  • Nano Doctor: Không sử dụng bình máu trong màn chơi

Kẻ thùsửa

  • Mutaform-1
  • WM-1 Trident
  • Buffalo
  • K9 001

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên