FANDOM


Chương 7
LA-7 L7-1 L7-2 L7-3 L7-4 L7-4a L7-4b L7-5 L7-6 L7-7 L7-8 L7-9 L7-10
The Last Illusion
7-2
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L7-2
Tác giả Kiryu
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:26
BPM 132
Cấp độ Số nốt
4 357
8 762

Videosửa

Cytus Chapter VII - The Last Illusion02:31

Cytus Chapter VII - The Last Illusion

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của kiryu trong Cytus.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
4.0 2 6
4.5 4 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên