FANDOM


Chương 7
LA-7 L7-1 L7-2 L7-3 L7-4 L7-4a L7-4b L7-5 L7-6 L7-7 L7-8 L7-9 L7-10
The Last Illusion
7-2
Ảnh bìa SnowEgg
Biểu tượng
L7-2
Tác giả Kiryu
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:26
BPM 132
Cấp độ Số nốt
4 357
8 762

VideoSửa đổi

Cytus Chapter VII - The Last Illusion

Cytus Chapter VII - The Last Illusion

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của kiryu trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.0 2 6
4.5 4 8