FANDOM


Chương M
LA-M LM-1 LM-2 LM-2a LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 LM-10
The Long Years
M-2a
Ảnh bìa Ryori
Biểu tượng
LM-2a
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 4:44
BPM 135
Cấp độ Số nốt
5 802
9 1282

Videosửa

Cytus Chapter M - Hidden Song The Long Years - sta04:44

Cytus Chapter M - Hidden Song The Long Years - sta

Ghi chúsửa

  • Đây là bài hát ẩn, để chơi được bài này, hãy ấn vào tai nghe của Robot Vanessa của bài The Ricochet

Bên lềsửa

  • Đây là bản remix của những bài Alive: CytusAlive: Buried từ chương Alive.
  • Đây là bài có thời lượng chơi dài nhất trong chương M.
  • Đây là bài ẩn duy nhất có mức độ khó thấp hơn so với bản gốc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên