FANDOM


Chương M
LA-M LM-1 LM-2 LM-2a LM-3 LM-4 LM-5 LM-6 LM-7 LM-8 LM-9 LM-10
The Long Years
M-2a
Ảnh bìa Ryori
Biểu tượng
LM-2a
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 4:44
BPM 135
Cấp độ Số nốt
5 802
9 1282

VideoSửa đổi

Cytus Chapter M - Hidden Song The Long Years - sta

Cytus Chapter M - Hidden Song The Long Years - sta

Ghi chúSửa đổi

  • Đây là bài hát ẩn, để chơi được bài này, hãy ấn vào tai nghe của Robot Vanessa của bài The Ricochet

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bản remix của những bài Alive: CytusAlive: Buried từ chương Alive.
  • Đây là bài có thời lượng chơi dài nhất trong chương M.
  • Đây là bài ẩn duy nhất có mức độ khó thấp hơn so với bản gốc.