FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
The Purified
S-10
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-10
Tác giả Hoskey
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:28
BPM 176
Cấp độ Số nốt
5 472
9 915

Videosửa

Cytus Chapter S - The Purified ( Archbishop Eyes of Purification )02:36

Cytus Chapter S - The Purified ( Archbishop Eyes of Purification )

Bên lềsửa

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Archbishop : Eyes of Purification.
  • Đây là Remix Allegro con Fuoco ( đoạn 4 trong Bản Giao Hưởng số 9 " Từ một thế giới mới " ) của Dvorák.
  • The Purified là bài hát đầu tiên trong Cytus mà Hoskey không sử dụng Vocaloid.

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 5 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên