FANDOM


Chương 3
LA-3 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-9a
The Riddle Story
3-1
Ảnh bìa YokaDZ
Biểu tượng
L3-1
Tác giả Cranky
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:29
BPM 175
Cấp độ Số nốt
5 355
8 503

Videosửa

Cytus Chapter III - The Riddle Story02:30

Cytus Chapter III - The Riddle Story

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của Cranky trong Cytus.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bảnDễKhó
2.0 6 8
4.5 5 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên