FANDOM


Chương 3
LA-3 L3-1 L3-2 L3-3 L3-4 L3-5 L3-6 L3-7 L3-8 L3-9 L3-9a
The Riddle Story
3-1
Ảnh bìa YokaDZ
Biểu tượng
L3-1
Tác giả Cranky
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:29
BPM 175
Cấp độ Số nốt
5 355
8 503

VideoSửa đổi

Cytus Chapter III - The Riddle Story

Cytus Chapter III - The Riddle Story

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài đầu tiên của Cranky trong Cytus.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bảnDễKhó
2.0 6 8
4.5 5 8