FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Theme of Kingdom No.8
R-1
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-1
Tác giả Killerblood
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:53
BPM 150
Cấp độ Số nốt
4 337
7 516

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Theme of Kingdom no

Cytus Chapter R - Theme of Kingdom no.8

Bên lềSửa đổi

  • Tên bài trong màn hình chọn lại là " Start Menu - Màn hình chính ". Khá phù hợp vì đây cũng là bài đầu tiên của chương R.
  • Trong Trailer Cytus 7.0, phần tên bài Theme of Kingdom no.8 lại chèn xuống cả phần tên tác giả là Killerblood. Điều này cũng xảy ra với Fight With Your Devil.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 4 7