FANDOM


To The Core

Phù hiệusửa

 • Uncharteer: Mở căn phòng bí mật trong màn chơi
 • Melee Lover: Không sử dụng súng trong màn chơi
 • Stand Last:Không bị đánh ngã trong màn chơi
 • Immortal: Hoàn thành màn chơi mà không cần hồi sinh ở cấp độ Khó
 • Senior: Hoàn thành màn chơi ở cấp độ Khó

Kẻ thùsửa

 • Mutaform-1
 • Razorphile
 • WM-1 Manticore
 • Centaur
 • WM-1 Alpha
 • WM-1 Trident
 • Medusa
 • Exovore

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên