FANDOM


Chương 5
LA-5 L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5 L5-6 L5-7 L5-8 L5-9 L5-10
Total Sphere
5-7
Ảnh bìa xcanner
Biểu tượng
L5-7
Tác giả Tsukasa
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:00
BPM 120
Cấp độ Số nốt
6 323
8 519

VideoSửa đổi

Cytus Chapter V - Total Sphere

Cytus Chapter V - Total Sphere

Bên lềSửa đổi

  • Phần nghe thử của bài hát được chỉnh sửa giảm âm lượng đi 1 chút so với bài gốc, lý do vì sao vẫn chưa rõ.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
3.0 3 7
4.5 6 8