FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Ververg
1-2
Ảnh bìa IGNIS
Biểu tượng
L1-2
Tác giả ani
Ca sĩ B
Độ dài 1:56
BPM 190
Cấp độ Số nốt
4 320
7 444

Videosửa

VerVerg With lyrics01:47

VerVerg With lyrics

Ghi chúsửa

  • Bài này có chứa 1 bài ẩn là Ververg II. Để chơi bài ẩn, chạm vào ngọn đuốc trên tay cô gái khi ánh sáng của nó lụi tàn dần.

Lời bài hátsửa

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schono sonne, ykorondainewa

hin, nendes, tehai spremehelode
yese dirusto holangso diwainte
nenzo, daikre tsupro hepto hostaringdu uzaiya

schlongte, izovante, ich to hu he nero
izmamo, izevrente, muis to nu khwehena
istewante, mizumemto, quos tanti teheha
arumamo, staletto mahakala

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schoho sonno, tsu'u reinane

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
vresto nesvai tsimia

schlongte, izovante, ich to hu he nero
izmamo, izevrente, muis to nu khwehena
istewante, mizumemto, quos tanti teheha
arumamo, staletto mahakala

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
schoho sonno, tsu'u reinane

hocuhrwai meirdetai
hocuhrwai meirdetai
mesko chwan to ha mizuya

Bên lềsửa

  • Đây là bài đầu tiên của ani trong Cytus.
  • Lời bài hát sử dụng ngôn ngữ không thực, giống như bài Forbidden Codex.
  • Theo tác giả của bài hát thì tiêu đề bài hát không có ý nghĩa gì.

Độ khó thay đổisửa

Phiên bản Dễ Khó
1.2 ( Bản Cũ ) 4 6
4.5 2 5
7.0 ( Bản Mới) 4 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên