FANDOM


Visceral Glitch

Phù hiệuSửa đổi

  • Uncharteer: Mở căn phòng bí mật trong màn chơi
  • Naked: Hoàn thành màn chơi mà không trang bị bất cứ ARK nào ở cấp độ khó

Kẻ thùSửa đổi

  • Mutaform-1
  • WM - 1 Paladin
  • WM - 1 Alpha
  • Doom Spawn
  • WM - 1 Manticore
  • Buffalo (trong căn phòng bí mật)