FANDOM


Chương K
LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 LK-5 LK-6 LK-7 LK-8 LK-9 LK-10
Where You Are Not
K-9
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LK-9
Tác giả NICODE
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:14
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 414
8 601

Videosửa

Cytus Chapter K - Where You Are Not02:16

Cytus Chapter K - Where You Are Not

Thông tinsửa

  • Tên của bài trong màn hình chọn lại là "Curtain Fall - Hạ Màn". Ảnh nền cho cuộc chiến đến lúc ngã ngũ và Iris là người thắng, trên tay cô là 2 cây kiếm, có thể 1 cây kia là của Rosabel, người ngã xuống.
  • Bạn có thể mở khoá bài này bằng cách chơi xong 8 bài trước đó.

Bên lềsửa

Độ khó thay đổisửa

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 4 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên