FANDOM


Zoe Osborne
Zoe
Lồng tiếng Jennifer Skidmore
Zoe là một trong những nhân vật chính của trò chơi.

Tiểu sử sửa

Zoe là một người bạn của Diana trước khi tham gia làm trợ giúp cho lực lượng Ivonix.

Cô ấy là một nhà phân tích tình huống xuất sắc, cung cấp trợ giúp trực tuyến cho binh lính trong trận chiến, và cũng là một người phụ nữ trẻ tuổi nhiệt tình.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên